รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนบ้านพระม่วง
60/1 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 4 บ้านพระม่วง   ตำบลนาเกลือ   อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 92110
เบอร์โทรศัพท์ 095-3495694 เบอร์แฟกส์ -
Email : banpramoungschool1@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :