กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ครูชุ่มใจ ไกรเทพ

ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6